Bảng Màu Keo Chít Mạch Perflex, Keo Chà Ron Epoxy 2 Thành Phần

Bảng màu keo chít mạch Perflex là bảng màu vật lý gồm 18 thanh màu có thể tháo rời mô tả chính xác 18 gam màu từ trung tính tới nổi bật của keo chít mạch Perflex, giúp khách hàng dễ dàng chọn màu hơn.

Liên hệ giá ưu đãi/đại lý