Thanh Miết Ron Gạch Perlfex

Bộ sản phẩm bao gồm 2 thanh miết ron gạch.

Công dụng: miết ron keo epoxy 2 thành phần trên nền gạch hoặc các vị trí góc miết sâu, cạnh góc tường

Liên hệ giá ưu đãi/đại lý